Bescherming van persoonsgegevens

Deskundigenbureau Thorsten Lenz hecht grote waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en houdt zich strikt aan de regels van de privacywetten. Persoonsgerelateerde gegevens worden op deze internetpagina alleen verzameld in de technisch vereiste omvang. Onder geen enkele voorwaarde worden de verzamelde gegevens verkocht of om andere redenen doorgegeven.

 

Onderstaande verklaring geeft u inzicht in de wijze waarop wij deze bescherming waarborgen en welke soort gegevens voor welk doeleinde worden verzameld.

 


Gegevensverwerking

Deskundigenbureau Thorsten Lenz verzamelt en slaat in haar protocolbestanden automatisch informatie op die door uw browser aan ons wordt verzonden. Hierbij betreft het:

  • browsertype/ -versie
  • gebruikt besturingssysteem
  • referrer URL (de tevoren bezochte pagina)
  • hostnaam van de computer (IP-adres)
  • tijdstip van de serveraanvraag

Deze gegevens kunnen door Deskundigenbureau Thorsten Lenz niet aan bepaalde personen worden gerelateerd. Een samenvoeging van deze gegevens met andere gegevensbronnen vindt niet plaats. De gegevens worden bovendien na een statistische analyse gewist.

 

Cookies

De internetpagina's maken op verschillende plaatsen gebruik van zogenaamde cookies. Deze zijn bedoeld om onze presentatie gebruikersvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. De meeste van de door ons gebruikte cookies zijn 'sessie-cookies'. Deze worden na het einde van uw internetbezoek automatisch gewist. Cookies veroorzaken geen schade aan uw computer en verspreiden geen virussen.


Recht op informatie

Verdere informatie


U hebt te allen tijde het recht op informatie over uw bij ons opgeslagen persoonsgegevens, over de herkomst en de ontvanger daarvan alsmede over het doel van de opslag. Informatie over de opgeslagen gegevens kunt u aanvragen bij onze functionaris voor gegevensbescherming:

 

Thorsten Lenz,

 

Luitpoldstraße 206 D-67063 Ludwigshafen,

tel.: + 49 621 69 46 40

 

Wij hechten waarde aan uw vertrouwen. Daarom willen wij u te allen tijde verantwoording afleggen over de wijze waarop wij uw persoonsgerelateerde gegevens verwerken. Wanneer u vragen mocht hebben die niet door deze verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens konden worden beantwoord of als u meer informatie wenst over een bepaald punt, kunt u uiteraard altijd contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming